Coaching

Q&A Company verzorgt coachingstrajecten, gericht op het versterken van vaardigheden in het domein van gespreksvoering en teamontwikkeling.

Gespreksvoering

Voor professionals waarbij het voeren van gesprekken een belangrijk onderdeel is van het werk, verzorgt Q&A Company coachingstrajecten gericht op het versterken van vaardigheden en het ontwikkelen van eigen kracht en vertrouwen in het voeren van gesprekken.

Wij hebben hiervoor twee methodes, die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet.

In ‘Off the job’ coaching reflecteren we op gevoerde gesprekken waar de coach niet bij aanwezig is geweest. Dit kan door het terugluisteren van opgenomen gesprekken of door het bespreken van ervaringen van de coachee. Het grote voordeel van terugluisteren is dat er heel gerichte coachgesprekken gevoerd kunnen worden.

In ‘On the job’ coaching is de coach aanwezig bij de gesprekken en kan dus live zien hoe de coachee gesprekken uitvoert. Voordeel hiervan is dat op alle facetten van communicatie gelet kan worden en dat direct na het gesprek de nabespreking en de coaching kan plaatsvinden.

Bij ‘on the job’ coaching is het leereffect erg groot en dat is dus de meest gewenste manier van werken.

Teamontwikkeling
Onze kennis over groepsdynamische processen zetten wij in om teams te coachen in effectieve samenwerking. Dat kan gaan om reflectie en ‘puntjes op de ‘i’ zetten’, maar ook intensieve begeleiding bij latent of manifest conflict. Samen met het team gaan we op zoek naar factoren die samenwerking belemmeren en stimuleren. Op basis hiervan bedenken we in overleg welke interventies wenselijk zijn. Resultaat van dit gezamenlijk optreden van coach en team is dat er echt maatwerk ontstaat.

De ontwikkeling van het team wordt als het ware van binnenuit gefaciliteerd.
Op deze wijze doorleeft men de ontwikkeling beter waardoor het effect op langere termijn groot is. Samenwerken wordt dan ook echt ‘Samen Werken’.