Fraude interview

Doelstelling: De deelnemer is na de 2-daagse (5 dagdelen) training fraude interview in staat om de belangrijkste vaardigheden en houdingsaspecten
voor het voorbereiden en uitvoeren van een confronterend vraaggesprek in de praktijk toe te passen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor fraude medewerkers bij banken, verzekeringsmaatschappijen en onderzoeksbureaus. (Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan deze training)

Studiebelasting:
22 uur

Opzet:
Voorafgaand aan de training krijgt elke deelnemer een vragenlijst zodat de trainer een goede inschatting kan maken van het niveau van de deelnemers. Het niveau van de training wordt aangepast aan de deelnemers.
Tijdens de training zullen oefenen met het uitvoeren van confronterende interviews afgewisseld worden met het bespreken van gespreksmodellen, vaardigheden en houdingsaspecten. De opgedane inzichten worden direct toegepast, zodat na de training een stevig fundament is gelegd voor het werk in de praktijk.
Specifiek wordt ingegaan op technieken die de kans verhogen dat mensen die niet ‘het achterste van hun tong’ willen laten zien, dat toch doen tijdens het interview.

Onderwerpen die aan bod komen in de training zijn

Voorbereiden van een fraude interview:
Deelnemers leren volgens een format fraude interviews voorbereiden. Het gebruik van dit format draagt bij aan een kwalitatief en effectief interview.

Gespreksvaardigheden:
De vaardigheden vragen stellen, samenvatten, confronteren, aandacht geven en reflecteren van gevoel worden besproken en geoefend.

Regie:
Deelnemers leren verschillende vormen van regie toepassen in verschillende situaties.

Strategie:
Deelnemers leren twee verschillende strategieën om een fraude interview mee op te bouwen.

Houding:
Deelnemers leren zich constructief op te stellen tijdens een fraude interview.

Programma dag 1

Ochtend
Er wordt begonnen met een opdracht waarbij de deelnemers verkennen wat iemand een goede fraude interviewer maakt. Op basis van de resultaten worden relevante onderwerpen verder uitgediept. Naar aanleiding hiervan krijgen de deelnemers een casus met een opdracht. Deze opdracht is input voor de oefeningen in de middag.

Middag
Het middagprogramma bestaat uit oefeningen zodat de opgedane inzichten direct worden toegepast. Gespreksvaardigheden, regie en houdingsaspecten staan centraal tijdens de oefeningen.

Avond
De deelnemers werken aan een uitgebreide casus, waarbij voorbereiding en strategie belangrijke elementen zijn. De deelnemers leren daardoor het belang hiervan. Deze casus wordt gebruikt in het programma van dag 2.

Programma dag 2

Ochtend
Op basis van de inzichten uit dag 1 wordt geoefend met interviewen op basis van een gedegen voorbereiding en een van tevoren gekozen strategie. De casus uit het avondprogramma van dag 1 staat hierbij centraal.

Middag
Het middagprogramma is een vervolg van het programma van de ochtend. Daarnaast wordt geoefend met specifieke dilemma’s die de deelnemers zelf inbrengen.

NB Na afloop krijgen deelnemers een certificaat van deelname