Interviewtechnieken

Doelstelling; De deelnemer is na de 2-daagse training interviewtechnieken in staat om de belangrijkste vaardigheden en houdingsaspecten voor het voorbereiden en uitvoeren van een vraaggesprek in de praktijk toe te passen.

Opzet

Voorafgaand aan de training krijgt elke deelnemer een vragenlijst zodat de trainer een goede inschatting kan maken van het niveau van de deelnemers. Tijdens de training zullen oefenen met het uitvoeren van interviews afgewisseld worden met het bespreken van gespreksmodellen, vaardigheden en houdingsaspecten. De opgedane inzichten worden direct toegepast, zodat na de training een stevig fundament is gelegd voor het werk in de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen in de training zijn:

Voorbereiden van een interview:
Deelnemers leren volgens een format interviews voorbereiden. Het gebruik van dit format draagt bij aan een kwalitatief en effectief interview.

Gespreksvaardigheden:
De vaardigheden vragen stellen, samenvatten, aandacht geven en reflecteren van gevoel worden besproken en geoefend.

Regie:
Deelnemers leren verschillende vormen van regie toepassen in verschillende situaties.

Strategie:
Deelnemers leren een strategie om een interview mee op te bouwen.

Houding:
Deelnemers leren zich constructief op te stellen tijdens een interview.

Programma dag 1

Ochtend:
Er wordt begonnen met een opdracht waarbij de deelnemers verkennen wat iemand een goede interviewer maakt. Op basis van de resultaten worden relevante onderwerpen verder uitgediept. Naar aanleiding hiervan krijgen de deelnemers een casus met een opdracht. Deze opdracht is input voor de oefeningen in de middag.

Middag:
Het middagprogramma bestaat uit oefeningen zodat de opgedane inzichten direct worden toegepast. Gespreksvaardigheden, regie en houdingsaspecten staan centraal tijdens de oefeningen.

Programma dag 2

Ochtend:
De deelnemers werken aan een uitgebreide casus, waarbij voorbereiding en strategie belangrijke elementen zijn. De deelnemers leren daardoor het belang hiervan. Deze casus wordt toegepast in het middagprogramma.

Middag:
Op basis van de inzichten uit de ochtend van dag twee wordt geoefend met interviewen op basis van een gedegen voorbereiding en een van tevoren gekozen strategie.