Q&A

Q&A Company verzorgt trainings- en coachingstrajecten binnen de domeinen gespreksvoering en teamontwikkeling.

Gespreksvoering

Wij trainen en coachen specifieke doelgroepen in het voorbereiden en uitvoeren van vraaggesprekken.

Of het nu een inventariserend, confronterend of hoor/wederhoor gesprek betreft, wij begeleiden onze klanten naar goede prestaties in elk lastig gesprek. De combinatie van vaardigheden en attitude staat daarbij altijd centraal! Alleen het versterken van vaardigheden gecombineerd met een constructieve houding maken het verschil in een gesprek.

Samen met de klant gaan wij op zoek naar de ideale mix van training en coaching die maakt dat op hoog niveau gepresteerd kan worden.

Teamontwikkeling

Onze kennis over groepsdynamische processen zetten wij in om teams te coachen in effectieve samenwerking. Dat kan gaan om reflectie en ‘puntjes op de ‘i’ zetten’, maar ook intensieve begeleiding bij latent of manifest conflict. Samen met het team gaan we op zoek naar factoren die samenwerking belemmeren en stimuleren. Op basis hiervan bedenken we in overleg welke interventies wenselijk zijn. Resultaat van dit gezamenlijk optreden van coach en team is dat er echt maatwerk ontstaat. De ontwikkeling van het team wordt als het ware van binnenuit gefaciliteerd. Op deze wijze doorleeft men de ontwikkeling beter waardoor het effect op langere termijn groot is.

Samenwerken wordt echt ‘Samen Werken’.

Wie zijn wij?

Q&A Company is opgericht door Marnix Willems in 2014. In de jaren voorafgaand aan Q&A Company werkte Marnix al zelfstandig als trainer / coach in het werkveld van ‘complexe gespreksvoering’ en ’teamontwikkeling’. In deze rol en de verschillende functies ervoor, heeft hij zich ontwikkelt tot expert op voornoemde thema’s. Door toenemende vraag en de ambitie om meer organisaties, teams en professionals te kunnen bedienen, is Q&A Company ontstaan.

Q&A Company is geheel in lijn met de tijdsgeest een netwerkorganisatie.

Een select, stevig netwerk van gespecialiseerde professionals. Dat betekent dat wij persoonlijk en flexibel zijn in onze aanpak en dat u garanties krijgt met betrekking tot kwaliteit en continuïteit in de uitvoering van projecten.

Hoe werken wij?

Wij leveren voornamelijk maatwerk aan onze klanten. Dat betekent dat wij op basis van de behoefte van de klant komen tot de uitvoering van een traject. Bij Q&A Company begint elk maatwerktraject wel met een standaard aanpak. Na gunning van een opdracht volgt altijd een intake met betrokkenen om zo exact mogelijk tot het formuleren van doelstellingen te komen. Vervolgens voeren wij het traject uit waarbij periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Na uitvoering van het traject volgt altijd een gedegen eindevaluatie.

Naast maatwerk bieden wij vaste cursussen aan. Hoewel in deze trainingen uiteraard de klant het uitgangspunt is, zijn de doelen vooraf vastgesteld.

Waar zijn we trots op?

Het opleiden van Antilliaanse rechercheurs tot professioneel verhoorder;

Het trainen van enquêtecommissies in het voeren van effectieve interviews, waaronder verschillende parlementaire enquêtecommissies;

Het trainen en coachen van fraude preventie teams in de financiële- en verzekeringssector.

Het trainen van Bijzonder Opsporingsambtenaren in de-escalerend optreden.

Q&A Company staat voor absolute kwaliteit. Dit betekent dat wij tevreden zijn als onze klanten dat zijn. 100% tevreden over de door hen gewenste resultaten.
Om dit te bereiken hanteren wij de volgende uitgangspunten: Werken met professionals, klant in de hoofdrol, aanspreekbaar op resultaat en op maat gemaakt!