Omgaan met weerstand

Doelstelling: De deelnemer is na deze 1-daagse training in staat om op effectieve wijze om te gaan met weerstand in gesprekken. De deelnemer leert de belangrijkste vaardigheden en houdingsaspecten voor het omgaan met weerstand in de praktijk

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle mensen die in professionele gesprekken te maken krijgen met weerstand. (Er worden geen vooropleidingseisen gesteld aan deze training)

Studiebelasting:
9 uur

Opzet:
Voorafgaand aan de training krijgt elke deelnemer een vragenlijst zodat de trainer een goede inschatting kan maken van het niveau van de deelnemers. Het niveau van de training wordt aangepast aan de deelnemers.

Tijdens de training zullen oefenen met het omgaan met weerstand afgewisseld worden met het bespreken van theorie, vaardigheden en houdingsaspecten. De opgedane inzichten worden direct toegepast, zodat na de training een stevig fundament is gelegd voor het werk in de praktijk.

Onderwerpen die aan bod komen in de training zijn:

Frustratie- versus instrumenteel gedrag;
Deelnemers leren het verschil herkennen tussen frustratie- en instrumenteel gedrag.

De-escalerend handelen:
Deelnemers leren hoe ze effectief om kunnen gaan met frustratie- en instrumenteel gedrag.

Niveaus van gesprek:
Deelnemers leren verschillende niveaus van communicatie herkennen en gebruiken om weerstand in een gesprek effectief te kunnen neutraliseren.

Houding:
Deelnemers leren zich constructief op te stellen tijdens ervaren weerstand van de persoon met wie ze in gesprek zijn.

Programma

Ochtend:
Er wordt begonnen met uitdiepen van bovenstaande onderwerpen. Hierna brengen de deelnemers casuïstiek in van situaties waarin zij weerstand hebben ervaren. Deze worden in het licht van de theorie verder uitgediept. Tevens zijn deze casussen de basis voor het oefenen in de middag.

Middag:
Het middagprogramma bestaat uit het oefeningen gericht op het omgaan met weerstand. De ingebrachte casussen zijn hierbij leidend.

NB Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van deelname.